INFO: +385 95 542 6443    |   info@medilink.hr

UVJETI KORIŠTENJA

Dobrodošli na www.medilink.hr!

MediLINK , obrt za web i marketing, vl. Anita Petričušić | Skraćeni naziv: MediLINK vl. Anita Petričušić | OIB: 17930457749 | MBO: 97796573 | Sjedište: Ilica 71, Zagreb omogućuje korištenje sadržaja na stranici www.medilink.hr (u daljnjem tekstu Medilink.hr) koje je određeno uvjetima korištenja i pravnim napomenama.

Članak 1.
Ovim se Uvjetima određuje način korištenja web sadržaja na stranici Medilink.hr i obvezujući su za svaku osobu koja pristupa navedenim stranicama( u daljnjem tekstu: Korisnik). Ovi uvjeti se primjenjuju na Medilink vl.Anita Petričušić i Korisnike u skladu sa zakonom o obveznim odnosima i isti su suglasni s primjenom ovih uvjeta u slučaju bilo kakvih sporova koji bi mogli nastati između Medilink vl.Anita Petričušić i Korisnika glede korištenja stranice Medilink.hr

Članak 2.
Objavom općih uvjeta korištenja na stranicama Medilink.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa Općim uvjetima korištenja i izjavom o privatnosti, te ih prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja usluga Medilink.hr pridržavati se pravila ponašanja navedenim u Općim uvjetima i pravilim privatnosti te obveza iz ugovora.

Članak 3.
Internet je međunarodna računalna mreža koju Medilink vl. Anita Petričušić kao vlasnik web stranice Medilink.hr izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje izravno ne kontrolira.

Članak 4.
Materijali sadržani na web stranici ( u daljnjem testu: Sadržaj) su sve informacije dostupne u tekstualnom, brojčanom, tabelarnom, slikovnom ili drugom multimedijalnom obliku. Registrirani pečati,znakovi, logotipovi te ostala prava, zaštićena su propisima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu.

Članak 5.
Medilink vl. Anita Petričušić u dobroj namjeri pruža Korisniku uvid u sadržaj stranica Medilink.hr. Korisnik web stranice obvezuje se da će sadržaj navedene stranice koristiti samo i isključivo u osobne svrhe.
Korisnik Medilink.hr sranice ne smije:
Kopirati sadržaj stranice radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku te im se javno koristiti i distribuirati ih trećim osobama
Preuzimati dizajn, slike, pozadinu ili bilo koja druga softverska i dizajnerska rješenja stranice Medilink.hr
Prenositi, odašiljati, prikazivati, emitirati, publicirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati ili pohranjivati bilo koji dio Sadržaja te podatke prenositi trećim osobama bez pismene suglanosti potpisane i ovjerene od ovlaštene osobe Medilink vl. Anita Petričušić

Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise i servere na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka strogo su zabranjeni.

Članak 6.
Medilink vl. Anita Petričušić ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, pravodobnost i cjelovitost objavljenih podataka i točnost veza na druge web stranice s obzirom na mogućnost izmjene podataka za koje nemamo saznanje i/ili ljudske pogreške.

Članak 7.
Medilink vl. Anita Petričušić jamči svojim Korisnicima da podatke koje prikupi pri sklapanju ugovora neće prodavati ili ustupati trećim osobama. Isti podaci nisu dostupni nijednoj osobi izvan obrta Medilik vl. Anita Petričušić.

Članak 8.
Korisnik koristi stranicu na vlastitu odgovornost, te je osobno odgovoran za postupke koje poduzima temeljem sadržaja ovih web stranica, te se obvezuje da u slučaju bilo kakvih financijskih ili materijalnih osobnih gubitaka nastalih temeljem korištenja informacija s stranice Medilink.hr neće teretiti Medilink vl.Anita Ptričušić

Članak 9.
Preko Medilink.hr omogućen je pristup do Sadržaja koji su zaštićeni (engl. “copyright, trademark, intelectual property rights”).Korisnik izjavljuje da će koristiti Sadržaj sukladno zakonima i propisima kojima je taj Sadržaj zaštićen od strane vlasnika Sadržaja.
Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi Sadržaj koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika Sadržaja.

Članak 10.
Medilink vl. Anita Petričušić ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke e-mailom ili pismenim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanih za korištenje Medilink.hr te Korisnik na isto pristaje.

Članak 11.
Medilink vl. Anita Petričušić ne prima naknadu od zaključenih poslova između korisnika i trećih osoba, ne odgovara za kvalitetu i porijeklo stvari, niti za bilo kakve posljedice eventualno nastalih poreznih obveza po zaključenim poslovima između korisnika i korisnika i trećih osoba.

Članak 12.
Medilink vl.Anita Petričušić zadržava pravo objavljivanja komercijalnih oglasa na svim svojim stranicama. Svaka korespondencija ili poslovanje s oglašivačima isključivo je stvar oglašivača i osobe – Korisnika.
Medilink vl.Anita Petričušić ni u kom vidu nije odgovoran za štetu ili gubitak nastao kao rezultat takvih poslovanja ili same prisutnosti oglasa.

Članak 13.
Korisnik u skladu sa ugovorom dobiva na uporabu svoje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizirani pristup uslugama na stranici Medilink.hr te ih je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo mogli pružati proizvode i usluge vama i drugima, uključujući one prethodno opisane. Podatke povezane s vašim računom čuvat ćemo do trenutka brisanja računa. U bilo kojem trenutku možete zatražiti brisanje svog korisničkog računa slanjem e maila na info@medilink.hr.

Članak 14.

Zdravstvene ustanove koje se oglašavaju na stranici Medilink.hr putem ugovora su dale suglasnost o korištenju podataka u svrhu sastavljanja oglasa.

Svi podaci (zapisi, video uradci, fotografije) o zdravstvenoj ustanovi koje korisnik odobri putem registracijske forme( na url adresi: https://medilink.hr/hr/registracija/ ) postat će javni i  vidljivi svim korisnicima medilink.hr direktorija.

Podaci o odgovornoj osobi koja je ispunila registracijsku formu bit će pohranjeni u Medilink vl. Anita Petričušić bazi podataka,  te neće biti vidljivi nikome van obrta Medilink vl. Anita Petričušić.

Odgovorna osoba odgovara za sav sadržaj koji  učini dostupnim putem registracijske forme i snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem Medilink.hr registracijke forme.

Nakon što administrator medilink.hr direktorija unese sve podatke o zdravstvenoj ustanovi i specijalnim ponudama oglas će se objaviti i biti vidljiv svim korisnicima medilink.hr direktorija. A službeni prijevod na strane jezike bit će dostupan i vidljiv na stranici medilink.hr u roku najkasnije 7 radnih dana od trenutka objave oglasa u medilink.hr direktoriju.

Medilink vl. Anita Petričušić ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, pravodobnost i cjelovitost objavljenih podataka i točnost veza na druge web stranice s obzirom na mogućnost izmjene podataka za koje nemamo saznanje i/ili ljudske pogreške. Ukoliko dođe do nezakonitog ili nedozvoljenog objevljivanja sadržaja na direktoriju medilink.hr, Medilink vl. Anita Petričušić se obvezuje obrisati takav sadržaj te kontaktirati odgovornu osobu koja je objavila taj sadržaj.

 

Zdravstvena ustanova svakom trenutku ima mogućnost promjene podataka koje pruži Medilink vl. Anita Petričušić. I to putem e maila: privatnost@medilink.hr ili osobno na adresu Ilica 71.

Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo mogli pružati i usluge vama i drugima, uključujući one prethodno opisane. Podatke povezane s vašim računom čuvat ćemo do trenutka brisanja računa. U bilo kojem trenutku odgovorna osoba može zatražiti brisanje svog korisničkog računa slanjem e maila na info@medilink.hr.

Članak 15.
Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja smatra se:
-Nezakoniti sadržaj
Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje krše postojeće pravne propise.
-Neistinite informacije
Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili Medilink.hr.
-Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih Sadržaja.
Korisnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta.
-Neistinito oglašavanje
Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Korisnik se slaže da neće drugim korisnicima, pretplatnicima i ostalim korisnicima Interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
-Lažno predstavljanje
Korisnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju internetskog servisa.
-Lančana pisma i spamming
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama na e-mail osoba koje nisu izrazile spremnost da primaju takav sadržaj.
-Neprikladni sadržaji
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaje za na to neprikladnim mjestima (npr. promotivnih materijala na usenet news grupama koje nisu za to predviđene). Korisnik se obvezuje da neće koristiti Medilink.hr za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj na bilo koji način u suprotnosti s postojećim zakonima, uvredljiv, pristran, lažan, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava.
-Neprikladni fileovi, software i programi
Korisnik se obvezuje da neće nuditi ili pokušavati nuditi trećim osobama fileove koji sadrže viruse ili bilo koji software ili program čije bi korištenje moglo izazvati djelomično ili potpuno onesposobljavanje rada računala.

Članak 16.
Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem Medilink.hr.

Članak 17.
Medilink vl. Anita Petričušić ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem servisa i usluga Medilink.hr.

Članak 18.
Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Medilink vl. Anita Petričušić naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta i ugovorom, utvrđene su cjenikom važećim u vrijeme korištenja usluga.
Medilink vl. Anita Petričušić je ovlašten mijenjati cjenik te je obvezan učiniti ga dostupnim svojim korisnicima na uobičajen i prikladan način sukladno zakonu.

Članak 19.
Medilink vl. Anita Petričušić i korisnik suglasni su da mirno riješe sve sporove proizašle iz ili u svezi s međusobnim odnosnom, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili izvršenje ovih Općih uvjeta, a ako to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 20.
Medilink vl.Anita Petričušić zadržava pravo izmjene, brisanja ili dopune bilo kojeg dijela sadržaja web stranice i Općih uvjeta korištenja web stranice bez predhodne najave.

KORIŠTENJEM SADRŽAJA WEB STRANICE www.medilink.hr POTVRĐUJETE SUGLASNOST S UVJETIMA KORIŠTENJA

Za doktore i klinike. Registrirajte Vašu zdravstvenu ustanovu na MediLink.hr.