Više od 15 Poliklinike Sveti Nikola je jedina zdravstvena ustanova na hrvatskim otocima usmjerena na otkrivanje, suzbijanje i liječenje bolesti srca i krvnih žila.

U Poliklinici se ...