INFO: +385 95 542 6443    |   info@medilink.hr

POGOJI UPORABE

Dobrodošli na www.medilink.hr!

MediLINK, spletna in tržna dejavnost v lasti Anita Petričušić Kratko ime: MediLINK vl. Anita Petričušić OIB: 17930457749 | MBO: 97796573 | Sedež: Ilica 71, Zagreb, dovoljuje uporabo vsebin na www.medilink.hr (v nadaljevanju Medilink.hr), ki je določena s pogoji uporabe in pravnimi opombami.

Člen 1
Ta pravila določa način uporabe spletne vsebine na spletni strani Medilink.com in je zavezujoča za vsako osebo, ki dostopa do omenjenih spletnih mest (v nadaljnjem besedilu: Uporabnik). Ti pogoji veljajo za Medilink vl.Anita Petričušić in Uporabniki v skladu z Zakonom o obveznih obveznostih in se strinjajo z uporabo teh pogojev v primeru morebitnih sporov med Medilinkom vl.Anita Petričušić in Uporabnikom v zvezi z uporabo Medilink stran

Člen 2
Z objavo Splošnih pogojev uporabe na Medilink.com se šteje, da je uporabnik seznanjen s Splošnimi pogoji uporabe in izjavo o zasebnosti in se strinja, da se pri uporabi Medilink.com ravnate v skladu s pravili ravnanja določenih v splošnih pogojih in pravilniku o zasebnosti ter pogodbenih obveznostih.

Člen 3
Internet je mednarodno računalniško omrežje, ki je Medilink, lastnik Anita Petričušić, kot lastnik spletne strani Medilink.hr, ni neposredno nadzorovana, temveč je vezana le na to in zato ne more jamčiti za dostopnost storitev, ki jih ne nadzoruje neposredno .

Člen 4
Vsebine na spletni strani (v nadaljnjem testu: vsebina) so na voljo v besedilnem, numeričnem, tabelarnem, slikovnem ali drugem večpredstavnostnem formatu. Registrirani pečati, znaki, logotipi in druge pravice so zaščiteni s predpisi o industrijski in intelektualni lastnini.

Člen 5
Lastnik Medilink Anita Petričušić v dobri veri zagotavlja uporabniku vpogled v vsebino Medilink.com. Uporabnik spletne strani se strinja, da se bo vsebina določenega spletnega mesta uporabljala samo in izključno za osebne namene.
Uporabnik Medilink.hr ne sme:
Kopirajte vsebino spletnega mesta, da ustvarite bazo podatkov v elektronski ali kateri koli drugi obliki in jo javno uporabite in jo distribuirate tretjim osebam
Prenesite dizajn, slike, ozadje ali katero koli drugo programsko opremo in rešitve za oblikovanje iz Medilink.com
Za pošiljanje, oddajanje, prikazovanje, predvajanje, objavljanje, razmnoževanje, prodajo, izposojo ali shranjevanje katerega koli dela vsebine in prenos teh podatkov tretjim osebam brez pisnega soglasja, ki ga je pooblaščena oseba Medilink potrdila Anita Petričušić

Uporabnik se strinja, da ne bo uporabljal storitev in strežnikov na kakršen koli način, ki bi lahko na kakršen koli način ogrozil njihovo normalno delovanje. Nepooblaščeni poskusi pošiljanja ali izmenjave podatkov so strogo prepovedani.

Člen 6
Medilink, lastnik Anita Petričušić, ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, pravočasnost in popolnost objavljenih podatkov ter točnost povezav do drugih spletnih strani zaradi možnosti spreminjanja podatkov, za katere nimamo vednosti in / ali človeške napake.

Člen 7
Medilink, lastnica Anita Petričušić, svojim uporabnikom jamči, da se podatki, zbrani ob sklenitvi pogodbe, ne bodo prodali tretjim osebam ali jih dali v zakup. Isti podatki niso na voljo nikomur zunaj trgovca Medilik Vlado Anita Petričušić.

Člen 8
Uporabnik uporablja spletno mesto na lastno odgovornost in je osebno odgovoren za dejanja, ki jih izvaja, o vsebini teh spletnih strani, in se zavezuje, da bo v primeru kakršnih koli finančnih ali materialnih osebnih izgub, ki nastanejo zaradi uporabe informacij iz Medilink Spletna stran Medilink vl.Anita Ptričušić ne bo zaračunana

Člen 9
Skozi Medilink.com je dostop do vsebine zaščiten z avtorskimi pravicami (blagovna znamka, pravice intelektualne lastnine). Uporabnik izjavlja, da bo vsebino uporabljal v skladu z zakoni in predpisi, ki jih ta vsebina ščiti lastnik vsebine.
Uporabnik se strinja, da ne sme razkriti ali prenašati nobene vsebine, ki je zaščitena na kakršen koli način brez soglasja lastnika vsebine.

Člen 10
Lastnik Medilinka, Anita Petričušić, ima pravico posredovati uporabniku informativno sporočilo po elektronski pošti ali pisno, da svojim strankam obvesti o spremembah v storitvah, novih storitvah, izboljšavah storitev in drugih informacijah v zvezi z uporabo Medilink.hr in uporabnik na enak način.

Člen 11
Meditink proti Anita Petričušić od sklenjenega posla med podjetjem in tretjimi osebami ne prejme odškodnine, ne ustreza kakovosti in poreklu predmeta niti posledic morebitnih davčnih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih poslov med uporabniki in uporabniki ter tretjimi stranke.

Člen 12
Medilink vl.Anita Petričušić si pridržuje pravico do objavljanja oglasnih oglasov na vseh svojih straneh. Vsaka korespondenca ali poslovanje z oglaševalci je edina stvar oglaševalca in osebe – prejemnika.
Medilink vl.Anita Petričušić ni odgovoren za škodo ali izgubo, ki je nastala zaradi takšnega poslovanja ali prisotnosti oglasa.

Člen 13
Uporabnik se strinja, da bo uporabil svoje uporabniško ime in geslo za pooblaščeni dostop do storitev na Medilink.com in jih mora obvarovati od nepooblaščene uporabe s strani tretjih oseb.

Te informacije hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za zagotavljanje izdelkov in storitev za vas in druge, vključno s tistimi, ki so opisane zgoraj. Podatki, povezani z vašim računom, bodo shranjeni, dokler se vaš račun ne izbriše. Kadar koli lahko zahtevate izbris računa, tako da pošljete to e-poštno sporočilo na info@medilink.hr.

Člen 14
Zdravstvene ustanove, ki so na strani Medilink.com oglaševale prek sporazuma, so dale soglasje za uporabo podatkov za pripravo oglasa.
Vsi podatki, ki jih uporabnik odobri s pogodbo (vsi zapisi, video dela, fotografije) bodo postali javni in vidni vsem uporabnikom imenika medilink.com
Ko skrbnik imenika medilink.hr vnese vse podatke o zdravstveni ustanovi in ​​posebne ponudbe, bo zdravstveni zavod prejel oglas ob odobritvi v roku 24 ur od trenutka prejema plačila (če je oglas plačati letno pristojbino) objaviti in biti vidni vsem uporabnikom medilink.hr. Uradni prevod v tuje jezike bo dostopen in viden na strani medilink.com v roku 7 delovnih dni od trenutka objave v imeniku medilink.hr.
V zdravstvenem zavodu lahko kadarkoli spremeni podatke, ki jih je posredovala Medilink, gospa Anita Petričušić. In po elektronski pošti: privatnost@medilink.hr ali osebno na Ilici 71.

Člen 15
Nesprejemljiva ali nedovoljena uporaba se šteje za:
-Obrijenost vsebine
Uporabnik ne sme razkriti ali posredovati informacij, ki kršijo obstoječe zakonske predpise.
– Ni informacij
Uporabnik se strinja, da ne bo objavil ali posredoval nobenih informacij, za katere bi vedel, da so nepravilni in katerih uporaba lahko povzroči škodo drugim uporabnikom ali Medilink.com.
-Predstavitev, prenos ali pošiljanje zaščitene vsebine.
Uporabnik ne sme razkriti osebnih in zaupnih podatkov osebe, družbe, storitve ali drugega subjekta.
– Realno oglaševanje
Uporabnik ne sme objaviti ali posredovati promocijskega ali promocijskega gradiva, ki vsebuje netočne informacije, zavajajoče izjave ali obtožbe. Uporabnik se strinja, da drugim uporabnikom, naročnikom in drugim uporabnikom interneta ne pošlje ali posreduje promocijskega ali promocijskega gradiva brez svojega soglasja ali zahteve in jih ne bo objavil na mestih, kjer tak material ni predviden.
– Dobra predstavitev
Uporabnik se strinja, da ne bo napačno uporabil internetne storitve.
-Anna črk in spam
Uporabnik se strinja, da ne bo objavljal, pošiljal ali prenašal vsebin, ki ponujajo storitev ali izdelke v obliki verižnih črk za e-pošto, ki niso izrazili pripravljenosti za sprejem takšne vsebine.
– Odlične vsebine
Uporabnik se strinja, da ne bo objavljal vsebin na neprimernih spletnih mestih (npr. Promocijski materiali o novičarskih skupinah usenet, ki niso predvidene). Uporabnik se strinja, da Medilink.com ne bo uporabljal za objavo ali razširjanje gradiva / sporočil, katerih vsebina je v kakršnikoli obliki v nasprotju z veljavnimi zakoni, žaljiva, pristranska, napačna, grožnja, vulgarna, dražljiva, eksplicitna ali na kakršenkoli način razumljiva kot kršitev civilne pravice.
-Expensive datoteke, programsko opremo in programe
Uporabnik se strinja, da ne bo ponudil ali poskušal ponuditi datotekam tretjih oseb, ki vsebujejo viruse, ali katero koli programsko opremo ali program, katerega uporaba bi lahko povzročila delno ali popolno onemogočanje dela z računalnikom.

Člen 16
Uporabnik je v celoti odgovoren za zakonitost, vsebino, kakovost in avtentičnost informacij, aplikacij, podatkov, zvočnih in video zapisov ter vseh drugih gradiv, ki so na voljo in so na voljo preko Medilink.

Člen 17
Lastnik Medilink Anita Petričušić ima pravico od uporabnika zahtevati odškodnino za stroške zaradi nesprejemljive in nepooblaščene uporabe storitve in storitve Medilink.hr.

Člen 18
Storitvene pristojbine in vse druge takse, ki jih Anita Petričušić zaračuna Medilink v skladu s temi Splošnimi pogoji, določi cenik, veljaven ob času uporabe storitve.
Anita Petričsic je pooblaščena za spremembo cenika in je dolžna na svoje običajne in primerne načine objaviti v skladu z zakonom.

Člen 19
Medilink proti Anita Petričsic in uporabnik se strinjata, da bosta reševala vse spore, ki izhajajo iz ali v medsebojni povezavi, vključno s spori, ki se nanašajo na razlago, uporabo ali izvrševanje teh splošnih pogojev, in če to ni mogoče, bo sodišče v Zagrebu rešiti.

Člen 20
Medilink vl.Anita Petričušić si pridržuje pravico do spremembe, brisanja ali dopolnitve katerega koli dela vsebine Spletne strani in splošnih pogojev uporabe spletne strani brez predhodnega obvestila.

UPORABA SPLETNIH KONTAKT www.medilink.com VKLJUČITE PRIJAVO S POGOJAMI UPORABNIKA